Chawnghilh's Blog

Grand Canyon, Arizona

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on October 4, 2009

 

Khua a thiang vùk nà khân —Las Vegas kan chhuahsan hnu dârkâr 4 vèlah ruahpui vànàwn a sûr ta chiam mai a. Car windshield-ah chho zâwngin ruahtui a luang chho zawih zawih mai! Kan speed a namai lo hle a, achâng chuan 140 mph, 150mph te a ni zauh zauh. Khua a thiang tha lo hle a, hma lam dur khuih mai chuan rilru a tizîng hle. Kal hi thil harsa takmeuh a ni a, kal ve chhùna khua a dur khuih mai leh ruah a namai lo chu —a nuam duh lo khawp mai!

MGM Grand in-chhawng sâng tukverh atanga lang Airport

MGM Grand in-chhawng sâng tukverh atanga lang Airport

Hoover Dam, Nevada

Hoover Dam, Nevada

Arizona State-a Grand Canyon

Arizona State-a Grand Canyon

Grand Canyon —tlâng leh ruam kawlh vul mai hi  Mizoram aiin a lian hret

Grand Canyon —tlâng leh ruam kawlh vul mai hi Mizoram aiin a lian hret

He thlalèrah hian pheikhawk bun miah lovin kephah-làwngin ka kal

He thlalèrah hian pheikhawk bun miah lovin kephah-làwngin ka kal

Western Movies kan en thin rilru-ah a thar duh hle

Western Movies kan en thin rilru-ah a thar duh hle

Chawhnu lam, tlàn mêk laia  khua a thiang zui ve deuh chu a làwmawm hle tho mai! He thlalèrah hian kephah-làwnga kal hi an awm ka ring vak lo va; Cowboy, Red Indian te pawh ni raw’sek sek … cowboy-boot leh moccasin/mocassin bun veka chetlâ an nih ka ring hrim hrim a —Zopa màwl tak mah ni ila, an tih dàn ang lo taka kephah-làwnga kal hrim hrim kha ka tum tlat a, ka kal ta rèng a ni! Record pawh a ni ve mai thei asin!

ARIZONA pawh hi Indian-ho tawng, “Tangkarua” an tihna a ni. Tùn hma lam kha chuan Navaho, Apache, Hopi, Mojave (Mohave), Havasupai, Hualapai, Chemehuevi, Maricopa, Paiute, Papago leh Pima hnamte an chèng thìn a, kum za vèl lai a lo inher liam hnuin Reservation lamah an khung khàwm ta thung a. Kum sawmriat liamtà vèl khân Indian hnam chi khat Yaqui an tihte chu Mexico atangin Arizona hi an pan chiam bawk. Arizona-a khawpui hming làr tak Tucson (Too-son) awmzia hi “luikàwr ruam thim (black creek)” tihna a ni. Navaho tih pawh hi Tewa-ho hnam tawng, “Vaimîm hmun zau tak (large cornfield)” tihna a ni. Apache tih pawh hi an kianga chetlà ve thìn Zuni Indians-hovin an phuah a ni a, a awmzia chu a ngeiawm khawp —”hmêlmàte” tihna a ni. Hopi tih awmzia hi anmahni Hopi tawngin “râlmuanga chèng mipuite” tihna a ni bawk. Cochise tia kan hriat zui tàk hi Apache-ho lal hmingthang tak hmingchawia phuah a ni bawk e.

Kan kìr lehna tùr hi Nevada State a ni a, dârkâr ruk vèl zet chu a lo berah —chak tàwka tlàn a ngai leh dâwn a ni. Nevada ram hi a thlalèr ngang mai a —tùn hma lamah kha chuan Shoshone, Paiute, Washo leh Goshute hnam, Red Indian-ho an lo khawsak tawhna thin a ni. Nevada State-a tùn thlenga Winnemucca khua la awm hi Paiute hnama an lal hmingchawia sak a ni bawk. Tin, Tahoe tih kan hriat fo pawh hi a awmzia chu “big water (tui tam tak)” tihna a ni. Nevada-ah hian khaw hming làr kan hriat chian chu Las Vegas —Donald Trump-a te nghâwng lenna —pawisa khelhna mai bàkah khawvèla nàwmsìp bàwlna khawpui làr ber berte zînga a filawr han kai phàk a ni mawlh ang!

Kawng a nuam hle zèl a; kawng pêng pakhat hming phei chu a dangdai khawp. Kal lama ka chhinchhiah kha, hàwn lamah a thlâ la ngei tùrin ka insangkhauh hle. A kawng èm chu kan zawh ta bìk lo a ni ber e.

Kawng hming maksak

Kawng hming maksak

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: