Chawnghilh's Blog

Earthquake Safety Policy for Mizoram

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on October 28, 2009

DSC_0545

 

Earthquake Safety Policy for Mizoram
by
Dr. Lalliana Mualchin
 
 
Lìrnghìng chanchin hi ka hna thawhna lam a ni bawk a, Mizoram chanchinbua chhuah atân ka ziak tawh. Mizorama ka hàwnin Chanchinbu mite’n min kàwm a. An hriatthiam dàn angin lìrnghìng chanchin an chhuah nual tawh. Tin, TV leh Radio-ah te mi’n interview bawk a. TV interview-naah chuan California ram tâna thawk mai ni lovin —ram hrang hranga thu sawia min sàwm thute leh Asia ram emergency lama hotute Japan-a lo kalte hnènah thu ka sawite ka hrilh a. Interview-naa min zawhna chhângin —Mizoram erawh chuan min la sâwm lo tih ka sawi bawk. Chumi hnu chuan, kum 2007 khân Mizoram Sorkârin min sâwm ta a ni.

Tichuan, Mizoram Lìrnghìng Map siam tùrin 2008 July-ah Mizoram Sorkâr nèn Lehkha kan sign a. Atìrah chuan an phùr viauin a lang a; mahse, a hnu deuhah chuan—sorkârte an lo inthlàk vang nge—an reh ta hle mai. Hotute inthlàk reng hian thil tih a khawih buai thei hle bawk a ni. Tùnah chuan Mizoram lamin an tih tùr an tih tàk loh avàngin, he project-ah hian hmâ kan sàwn lo hle.
 
Tùnah hian Italy-ah December 2009 leh May 2010-ah thu sawi tùrin min sâwm a. May 2010-ah phei chuan Mizoram lam project ka sawi tel ang. He Conference hi United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in “International Decade of Education for Sustainable Development (2005-2015)” an puan nèn a inzawm a; Mizoram-a lìrnghìng lam thila fund hmuhna, United Nations Development Programme (UNDP)-te nèn tângkhat an ni. Lìrnghìng awm theihna ramah chuan—inenkawl chho thei development nei tùrin—a khawihchhiat theihzia zir leh ngaihtuah a pawimawhna Conference-ah hian kan sawi dâwn a ni.
 
December 26, 2004 khân Indonesia rama Sumatra-ah lìrnghìng lian tak a awm a. Nghàwrna nasa tak leh Tsunami lian tak a siam avàngin, Indian Ocean kama ram tam takah mi 230,000 lai an thi a nih kha. Mizoram hotute pawh tsunamis khawihchhiat sâwngbàwl dànte va hmu tùrin an kal niin ka hria. Tùn hnaiah pawh Indonesia ram leh a bul vèl thliarkâr ramah te lìrnghìng lian tak tak an awm leh a, mi tam tak an thi bawk a ni.
 
Sumatra-a lìrnghìng awmna kawng (zone) kal zùl hi, Mizoram chhûng emaw a bulah emaw a kaltlanga hriat a ni; hmar-chhak lam zâwngin Manipur leh Nagaland a kal tlang a, Arunachal Pradesh hmàr-chhak tàwp vèl atangin khawthlang lam zâwngin Himalaya tlâng a zawh a ni.

Mizoram vèlah chuan, mithiam thenkhatte chuan, Mizoram chhak lama Burma ramrì bulah a kal an ti a, thenkhatte erawh chuan Mizoram thlang lam Bangladesh ramrì bulah a kal an ti thung. He lìrnghìng kawng hi Mizoram chhak emaw, thlang emawa kala sawi a ni a, chùng ngaihdàn pahnihte chhûngah chuan Mizoram a awm. A enga pawh chu lo ni se, heta lìrnghìng lian tak a lo awm hun chuan, Mizoram chuan nghàwrna nasa tak chu a tuar tho tho dâwn tih a lang chiang hle; mahse, tuma’n engtikah nge a lo awm dâwn an hre thei lo! Englai pawhin lìr a nghìng thei—chhùnah emaw, zànah emaw; nipuiah emaw, fùrah emaw, thlasìkah emaw—a hun leh hmun athuin a khawihchhiat dàn a nasa thei bawk. A hun chu han hre teh rèng pawh ni se, in sak leh kalkawngte hi kan sawn mai thei dâwn lova; a nghawrna chuan a sàwi nasa dâwn a ni. Chuvàngin, a lo thlen hmâ hian kan inrâlrìn hle a ngai a ni.

Inrâlrìn dàn pawimawh ber pakhat chu—kan in sak leh kan kawng siamte hi—lìrnghìng lian ber lo awm thei nghawrna laka kan him theihna tùrin, mithiamte’n sak dàn an tih anga kan tih a tùl a ni. A theih chuan a nghawr nasàt hle theihna hmunah awm lo ila a tha ang. A nghìn huna chèt dàn tùr pawh plan fel tak neih a ngai a, Mizoramah pawh engemaw chen chu an ti tawh thìn àwm e. A hnu lam thil tihdàn tùr pawh ngaihtuah tel ngei tùr a ni a, chu chuan insak tha tàwk lote siamthat dàn leh hmun tha lo kalsan tùr tih a tel ngei ang. Lìrnghìng chuan mi a tihlum lo va, thil sak that loh emaw vànga chim hian mi a delhhlum zàwk thìn. Leilung nghehna leh lìrnghìng awmna atanga hmun hla zàwkah chuan a him zàwk thìn a, awmhmun khuarna atân an tha zàwk.
 
Hetiang lìrnghìng nghawrna nasatzia chhùtna neih hi hmalàkna hmasa ber tùr a ni. Chu chu a ram pum pui atân tilang tùrin, Map-a siam a tùl a. California ram tâna hetiang Map ka siam chu tùn thleng hian, an lei (bridge) zawng zawng (24,000 vèl) dawhna leh enkawlna atân hman a la ni. Ka pension hnu pawhin a thlàkna tùr dang siam a la awm lo; mahse, a tùl anga thlàk dàn  ka ruâhmàn chu an la hmang zèl.

He Map hi, Computer hmanga siam a nih avàngin Award pawh min pe nghe nghe a ni. Kum 1995-a Kobe, Japan-a lìrnghìngin an lei nasa taka a lo tihchhiat hnu khân, an mithiam pakhat pawh ka hnènah an ram lìrnghìng Map siam tùrin an rawn tîr a, ka lo tanpui a ni.
 
Mizoram awmna—in sak leh kalkawngte ngaihtuah hian—ka hlauthàwng thìn a. Kei chauh ni lovin, hetiang thil hrethiamte’n an ngaimawh a. Hotute’n mipui tâna lìrnghìng vànga thil-hlauhawm Mizorama lo thleng thei a awm tih an lo hriat nawn leh a, mipui himna tùr ngaipawimawh tùra ka duh avàngin ka han sawi nawn leh a ni e. Tùn hmâ zàwng zawnga hmasàwnna kan thil sakte kha —seconds tlêm tè chhûngin lìrnghìng lian chuan a tichhe vek theiin, mi tam tak an thi thei bawk a; chumi làka him tùra inrâlrìnna hmalàk chu development atân a pawimawh èm èm a ni. 

——————-

Words cannot adequately express my deeply felt gratitude and appreciation for this cautionary message I have received from Dr Lalliana Mualchin of Sacramento, California. May God bless him and his, so do I wish!

Advertisements

8 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. tetea7 said, on October 28, 2009 at 4:40 pm

  Chawnghilh, oh khaih! I reh vang vang emaw ti a, he lamah i lo che nasa hle si a nih hi! Vung i lo chhuah leh turh tawh mai… nang nge nge!

  Pu Lalliana thu leh hla hi a ngaihnawm hle mai a, a informative viau bawk e.

  I zarah US ram mawina kan lo tem ve zel a, a manhla hle mai. Kan rawn zin ve thei rih bawk si lo va!

  Min hre mai lo em? YMCA Hruaitu Chanchinbu tih vel, KTP chanchinbu tih vel rawn buaipui ve thin kha… In dawr ka lut khat ta hle, luh changin i thutna a RUAK ta…

 2. chawnghilh said, on October 28, 2009 at 5:31 pm

  @tetea7: I got you … bold and bald, good at English and a master!

 3. Zoram_Genesis said, on October 28, 2009 at 5:47 pm

  Hey, Thianpa!

  This is great! Much more than I expected, U got a real cool blog! 🙂

  Think I got sumthin’ 2 discuss wid u, email ron thon fua fua teh. Zoram Thuthlung kan buaipui tlang ang chu le, tlang leh mual hrang hrang atangin.

 4. Mzvision said, on October 29, 2009 at 1:56 am

  Will it be more appropriate to use Earthquake Hazards Mitigation Policy Indeed this is an area where the community, institution has a role to play

 5. zo said, on October 29, 2009 at 10:01 am

  Vawikhatna atan ka rawn vai ui chuang tei luh ve nawlh mai. A ropuiin a nalh hle mai.

 6. tetea7 said, on October 29, 2009 at 3:18 pm

  “…good at English and a master!” HUH!

  I titi (flow dik lutuk leh hmuhnawm tel!) ngaihthlak a khat ta hle… I blog atangin kan lo inhnangfak zui tawh mai aniang chu!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: