Chawnghilh's Blog

Praying Hands

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on October 28, 2009

praying-hands

Kutzungpui : I tawngtai laia i kutphah—khitiang taka i dah dùn chuan—hei hi hre reng thìn ang che. I kutzungpui khàn a rawn hnaih ber bawk che a —chuvàngin, i rilru leh thinlunga i hnaih ber berte hming leh an harsatna, an làwmnate Pathian hnènah thlensak thìn ang che. Mite tâna Pathian tâna i dilsakna chu puithiam hna leh chanvo a ni tih hriain —Lal Puithiam (royal priest), mi thianghlim i ni tih inhrechhuak bawk thìn ang che. Dìlpui Tawngtaina hi intercession a ni a, khenbeha khai kàn a nih lai mêk pawh khân Nazareth Isua Krista chuan amah khêngbettute tân khân ngaihdamna a la dìlsak cheu a ni, “Ka Pa, Anni hi ngaidam ang che, an thil tih hi an hre lo a ni,” tiin. Pa Pathian hmâa min Sawipuitu, Ngensaktu, Ukil Isua Krista (Yahshua ha Messiah) kan nei.

Kutzungchal : Zungchal hi thil kawh nâna kan hman làr èm èm a ni. Zungchal nèna thil hrilfiah chiangtu kan neihte chu Zirtîrtute an ni. University, College, Senior High or Junior High —thil kan zirna hmun rèng rènga mi pawimawhte chu kan zirtîrtute an ni. Kan tân an theihtàwp an chhuah a, kan nunkhua a nawm theih nân thil kalhmang (Three R’s & many more) min zirtîr a; chuvàngin, kan kutzungchal/zungpìr atangin an pawimawhna leh kan tawngtaipui tùrte an nihzia i hrechhuak thiam leh ang u.

Zunglai : Kut-zungtang zîngah chuan a sei ber—a sâng ber ti pawhin sawi ta ila—kan sawi sual lutuk lo vang. Zunglai hian kan Ram Hruaitute min hriatchhuahtîr fo se. Pathian làwmtlàk leh malsàwmtlàka kan ram an hruai theihna turin kan Ram Hruaitute puala tawngtaina hun kan neih ve nân kan zunglai hi hriatchhuahna hmanrua atân i hmang thiam ang u. Kan tawngtaisakate’n rethei rualawt rèng rèngin min dah kumkhua bìk reng nà’ng!

Zung-û : Zung û kan tih mai, ring-finger hi ngaihtuah chian cheuh cheuh chuan zungtang dangte aia thawkrim lo ber  a ni hial àwm e. Mahse, inhualna leh inneih zungbuna cheimawi a hlawh ber thung a. Chu chu a hna ropui tak a ni ta ber mai àwm e. Hnapkhir kheuh nâna hmang thiam in lo awm elo maw? Beng kaw thak lah zungtè kan hmang daih si … kan zung û hian innei tuak thar te, inhual lai mêk te min hriatchhuahtîr sela —chutiang puala tawngtaipui tùr kan hriat CHHUNGKUA-te min hriatchhuahtìr thìn se.

Zungtè : A tè na vàng vàngin —a tangkai hle reuh a ni. A chak lo ber bawk a. Kan tawngtaina kutphah rau rauvah pawh kutzungtè a awmna hi keimahni atangin a hla berah a awm —hla bera awma kan hriat, chaklo zàwkte pual leh huang min hriatchhuahtîr fo rawh se. Tawngtaisak hlawh vak lo kan ranvulhte leh buh-leh-bàl, thlai leh sumdàwnna te pawh zungtè hian min hriatchhuahtîr sela; tin, bawngtawlailìr leh sakawrtawlailìr hman hun kan pèl fel tawh a —lìrtheia chhuakvàk mi kan lo ni ve ta hial. Kan lìrtheite pual liau liau pawh hian tawngtai a ngai hle, chhiatrùpna leh tawhsual kan tawh hnemna ber chu kan lìrtheite an ni ta hial.

Kan Zoram hian Kristian khup-châr (calloused knee Christian) pahnih-khat tal nei ila chu, heti teh hrep hi chu kan ram dinhmun a ni tawh hauh lo vang le! Rorêl khâwla mi 40 zîngah Pathian Nung hmâa la thingthi ngai hauh lo kan la awm ta dah!

Hna kan thawhna kut hi malsàwmin awm chhunzawm zèl sela, Pathian Lalram a zau zèlna tùrin kan kut leh kutkawih thil min tihchaksaktu Pathian chu fak leh chawimawiin kan zîngah chatuanin lo awm zui zèl rawh se, Amen.

DSC_0465

Advertisements

13 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Mzvision said, on October 28, 2009 at 7:10 pm

  Kutzung û = zungte û hi ring finger an ti. Zungtrang dang zz hi chu duh duhin, a malin a tihchèt theih. Zung û hi chu support loh chuan amahin a che ve hlei thei lo. Chuvàng chuan nupa nun hi in-support-tawn-nun a nih avangin zung u hi ring finger atân thlan a ni, an ti.

 2. Kima said, on October 29, 2009 at 5:36 am

  He lamte pawh i lo analyze vek a, i van bawn e aw —hotupa hi chu. A ngaihnawm lutuk.

 3. dr_feelgood said, on October 29, 2009 at 5:50 am

  Ring finger han sawi takah chuan nimin 28th Oct kha kan Wedding Anniversary a ni a, thlalakte kan thlir vel a, Black& White-a i lakte khan lung chu a tileng khawp mai, mi(sual) lamah ka dah thlelh a ni. Mahse, miin kan kum an hre lutuk dawnin ka hria a, ka insum leh ta!!

  • chawnghilh said, on October 29, 2009 at 12:19 pm

   Many happy returns of the day! Same moon still shines —but many changes. On top of that, Praise the Lord for all things he had done for us!

 4. keimah said, on October 29, 2009 at 7:44 am

  Tha hle mai. Hriatreng tur a nih hi!

 5. winning said, on October 29, 2009 at 2:06 pm

  Chawnghilh, i thawk ropui e. Khawvel hmasawnna hmangtangkaitu i nihna hi a zar keinin kan lo zova a lawmawm hle mai.

 6. tetea7 said, on October 29, 2009 at 6:59 pm

  “Yahshua ha Messiah” — Lunglenthlak hle mai!

 7. taia-pa said, on October 29, 2009 at 8:22 pm

  Chawnghilh, ka rawn leng ve e, i tawnhriat chhiar tur leh ngaithla turin ka beng pathum pawh nei ila ka chhi kim reng ang. A tawpa pic khi i chenna tihna em ni? A va mawi kher em!!!

 8. chawnghilh said, on October 29, 2009 at 10:53 pm

  Min rawn tlawh avangin ka lawmin ka hlim e. Rawn leng lut zauh zauh thin rawh u.

 9. Ku Muanga said, on October 31, 2009 at 9:58 pm

  A ropui hle mai. ‘Tumah dang kan ngai lo, zawlnei dang puansak reng kan ngai lo…’ tih hla hriatchhuahna tur khawpin a fiah alawm mawle. Hriatna a tizau e. Tawngtai laiin mahni kut kan thlir vung vung palh mai ang a… (lol)

 10. BeabaseKefs said, on November 13, 2009 at 2:09 am

  Hey there everyone i know you’ve all probably heard this already but check out google for all the scandal thats been going around about her lately
  basically she first claimed that the tape was for a boyfrind in highschool at which time she begged him to tell the media she was 17 at the time. This morning on tmz they talked about a voice interview where the man who had the video insists that she was 20 at the time.

  You can check out the newest tmz story and pictures here. http://photos.tmz.com/galleries/carrie_prejean_san_diego_romp#55556

  So i know theres a lot of bullshit going around on the internet but i finally found the actual video. SO CHECK IT OUT SHES HOT AS HELL but all in all just another homeade sex video. The link is http://tinyurl.com/ye95zu7

 11. walCuslyunask said, on November 15, 2009 at 5:12 am

  Hey there everyone i was just introduceing myself here im a first time visitor who hopes to become a daily reader!

 12. Vepallecy said, on November 16, 2009 at 3:51 am

  Hey everyone just wanna say hello and introduce myself!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: