Chawnghilh's Blog

Reièk atangin Aizâwl

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on November 12, 2009

DSC08629

 

Aizâwl leh Reièk inkâra Tlàwng lui hi thlalatute hian an la hnem viau va—a lei thlang lam atanga zuk làk hi a peih awm vak lo a ni mai thei—lei chhak lam thlâ hlìr hi tàrlan hlawh a ni a. Tùn tum chu, a lei thlang lam atanga làk chhoh i târlang ve teh khiah ang. Thlalàk rèng rèng hi chu mi làk dàn ang lova làk peih hràm hràm a ngai a—thlìrna dang atanga han thlìr hràm hian art dang a lo piang chhuak duh bawk a. Thil—a mawina hre belh tùr chuan—a thlìrna tlâng (point of view) a dàn hret hret pawh a ngai ve bawk thìn a ni.

June thlà (fùr khaw-thian) vèl hi Aizâwl dai-hnai a hrìn mawi zual hun lai a ni châwk thìn! Thlìrna lam apiang hian mit a hîp thei hle a. Romei chhùm a hàn duak lai—fùr ruahtuiin a tlen fai lai—a lo ni leh zèl a. Hmuh phàk chin a thui ve deuh va, khaw-chuan a nuam thei hle a ni.

 

DSC08587

 

Ailàwng khaw chung atanga Aizâwl tlàklam thlìr chhoh hi a zawngchhangthlàk khawp mai! Fiah tak chuan a lang lo nain, lung tileng tawk chauhvin Aizâwl a lo lang ve nual a —khua tihar duh viau a ni. Ailàwng leh Reièk atanga zàna Aizâwl thlìr chhoh hi a hmuhnawm tham viauin a rinawm bawk!  Milkyway thlîr ang hrìm kan ni thei dâwn a ni!

  

DSC08604

DSC08605

 

Reièk Tlâng chhip hi a thengthàw nuamin, thlifîm a thaw hiau hiau reng a—Mizoram chhim lampang pawh thui tak thlenga thlìr phàk a ni a. Lunglei atang pawhin khaw-thian nî chuan Reiêk tlâng chhìp a lang pha thìn.  Khawthlang lam pawh Reièk tlâng chhìp atang hian thui tak a thlìr phàk a. Hmun nuam tak a ni tih hriain, mi tam takin weekend hman nân pawh an thlang ve nasa tawh khawp mai—a tlâng bulthut Reièk chhak lawk daihnaiah hian Mizo Typical Model Village siam a ni a, chu chuan tualchhûng leh ramdang mite pawh a hîp nasa lehzual.

Aizâwl atanga Reièk inkâr kawng hi a zîm nàin, a kawng metal-a luanchhuah vek—kual mawi tak tak leh lung tilêng tak tak a tam mai a. Lung a tilêngin khua tihar duh hle. Kawnglakah hian Vaipuanpho tuikhawhthla leh Tuithùm khawhthla—Tlawng lui fintu lui hmuh tùr a awm a. Ailàwng ram, làmlian kawngpui thlang lam Mizo Typical Jhum-te pawhin mit a hîp hle. Tin, Ailàwng ram chhûnga kawngpui kama Thingfanghmà Huan leh Anthurium Huan zau pui puia an din tharte pawhin thlìr chian a hlawh tan viau.  

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. hmingtea said, on January 28, 2010 at 8:25 pm

    Lunglenthlak ngei mai! “Kan tlang, kan ram a hring a mawi,” tih hla han sak vawng vawng nan a va’n itawm teh thlawt hlawm ve le aw!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: