Chawnghilh's Blog

P-4 —Permission, Program, Preparation & Planning

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on December 2, 2009

Benjamin Rualthankhuma thlalàk ka’n ru ngawt pek a …

A va ngaihnawm dâwn chiang—a huhova pâwna chaw va eiho a ni emaw, kea teichhuah (hike), hitch-hiking (motor/bike etc., emaw pakai zauh zauh chunga kea vàk chhuak) kan nih rèng rèngin hèng P-4 an tih te hi hriat chian hmasak for tùr a ni.

Chùng P-4 chu Permission, Program, Preparation & Planning-te an ni. Mizo tawng chuan Phalna, Thil tih tùr duan fel, Inbuatsaihlàwkna leh Thiltum tihna a ni.

Khitiang P-4 duanglàwk hmasa lova ârkawhchhuah ngawt chu tùnlai chhanah a chàngkàng tawh lo. Nu leh pa hnèn emaw atanga phalna/remtihna làk hmasak vek a ngai. Pâwlho kan nih pawhin Pâwla thuneitute hnèn atanga an phalna làk hmasak a ngai—kal chhuahnaah thil engpawh thleng thei a ni. Inmawhchhiatna awm thei tùr lakah kan fihlìm hmasa phawt tùr a ni.

Picnic-a kan chhuahin, eng program nge kan neih dâwn tih pawh duanlàwk hmasak a finthlàk. Hei hi hruaitute chanvo leh mawphurhna a ni ber. Items chi hrang hrang a awm thei—picnic-a kalten log-book fel tak neih a changkàng. Tawngpâwng hàwklak ringawt hi picnic program a ni ngai lo. Inbuatsaihna pawh neih uluk a ngai a. Kan kalnaah Thingpui Dàwr leh tuisik in tùr a awm dâwn loh chuan—in atanga pai chhuah tùr buatsaihlàwk a ngai ngei ang.

Tui in tùr pai kher a ngai em? Dettol leh bandage pawh kan mamawh mai lo’ng maw? Chaw fùn làwkin nge, kan kalnaa chhum chawp tùrin? Thing fawm nân chem/hreipui a ngai ang em? Naw-alh, lighter a ngai ang em? Bungbêl leh thil dangte pawh? Tum nei lovin kan tawngpâwng chhuah hùl hùl mai dâwn em ni? Kan va chhuahnaah discipline eng ang nge lekkawh tùr? Tlàtdarh mai mai tùr em ni? Kan va inhlohvin, a then ram palailênga kawng bo—va inzawng buai neka chhuak tùr em ni kan nih? A then tuia tlahlum tùra fehchhuak ngawt em ni kan nih ang?

Zoramah hian kan picnic ve fo —kan kalphung siam fel a ngai ta viau!

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Permission Technologies. | Echelon-Us said, on December 2, 2009 at 11:51 pm

    Great Outdoor Techniques for all —— P-4 —Permission, Program, Preparation & Planning « Chawnghilh's Blog […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: