Chawnghilh's Blog

Vûr a tla hnem zèk!

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on December 6, 2009

December 5, 2009 zîng vàrtian hmâ fê atangin ruah a tla siap siap reng a. Dâr 9:00 AM vèl atangin vûr (flakes) a lêng chem chem tan ta bawk nèn! Ruah nèn a inpawlh avàngin a khal nghàl mai lo va, a zàwptui zèl a —mahse, khua han thliî ila a vâr pup mai a. Mit tlin chin piah lam thlengin a paw ruih a ni ber e. Vàn chungsâng chu a vàwt tàwk bawk a ni tih a hriat ngawih ngawih a —ruah ang maiin vûr a sûr chur chur zui ta a. A tla chàwl lo nilêng zak bawk.

Tlai thim hnu —zàn dâr 6 :00 PM vèlah a hàn fel ta a. A khàwn car chunga ka ziahkhawh chu inches 6 vèl a ni hrim hrim tho! Tuallai rèng rèng chu yucky tak a ni hrim hrim; tin, kea kalte tân pawh fîmkhùr a ngai hle —a nàl duh èm èm a, tleu palh zuai chuan mawng sawha ke pali vàwr suau a ni mai!

Colorado State lamah chuan vûr an lo nei hmasa tawh a; nunphung a tikhaihlak lek lek hial a. He lai kan chènnaah eng ang fakau nge a nih lam erawh chu ka la bengvàr hran rih chuang lo. Tualchâr lam shovelling a ngai dâwn hrim hrim a, naktùk khawvâr tùr chu kan thaw khu hlu hlu dâwn a ni phawt mai! Back-yard lama antam huan chu kumtluanin eikhawp kan thar a, kan hlimpui ve hle a. Lord of the Harvest chungah pawh kan làwm hle. Mahse, hetia vûr a lo tlàk leh dâwn tàkah chuan an than a thu hlen tawh dâwn niin a lang a —ui tak leh khawhar takin kan invailiam ni tin dâwn a ang ta!

Nikum khân November 16 vèlah first flake kan tawng a; kumin chuan a tlai hret nàin—a vawikhat tlàkna atân chuan a chhah viau mai! A hnuaia Car hi Mizo nula pakhat ta a ni e.

WELCOME!

Len luhna thlàkhlelhawm with great infatuation —

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. tetea7 said, on December 8, 2009 at 5:49 pm

    Ice Cream liak ringawt thin tan chuan hriatthiam pawh a harsa lek lek! Vawt ve fu dawn a nih hi.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: