Chawnghilh's Blog

Pan lai —nuihzàtthlàk!

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on January 18, 2010

 

Hângso tùrin min tîr : Phaitual leilet hi ka pute chhûngkaw thawhrimna azârah kan neih ve phah a. A zau tham ve viau! Leilet hualtu tlâng-pangpèrah pawh terrace kan siam nasa ve hle a. Tui làkna a remchâng bawk a, khamkhawp chu kum tin Pathian zârah kan tharchhuak ve thìn. Kan tuilàkna hnâr lam tlâng pangpèr chu leipui atân ka nu’n a siam a. Thlai chi tinrêng leh thil dang tuihnai tak tak pawh kan thar ve thìn.

Ni khat chu, ka nu’n hâng so tùrin thlâm bèkte lamah mi tîr a. A mai-an zîkno sihsa chu min pawm pheitîr bawk a. Rei ngial ka hîk a. Ka hîk uluk khawp bawk a. Nî a vànlaizâwl ta—ka nu chuan leipui atang chuan, “I bai chhuan a hmin tawh em?” a rawn ti a. Bai chhuan a hmin hun a ni tawh rèng a. A rei ngar ngar tawh bawk a. Kei lah chuan, “Mei ka la chhêm lo …” ka ti ta chheu mai si!

Khami nî zet kha chuan kan chawfàk hun kha a tlai reih rawih hle a ni! Chawhnu dâr 2:00 hnu vèlah chawchhùn kan fàk theih chauh zu nia!

Ka nu khàn nui seih pah hian, chaw kan fàk lai khân heti hian min fuih harh ta a, “Hmangchâng i hriat lehzual tawh zawk nân, thuk nùn hmasa phawt la. Bai tui tùr chhuang nghàl vat la. A inchhuan chhûngin mai-an i hìk zo hman leh vek bawk ang a. Tichuan, i tui chhuan a so ta màw tihin mai-an chu thuaisàwm bawrh bawrha thlàk mai tùr alàwm. Pawlhsàwpa tinàl tùrin dawlzìk ilo fahran pawh i thlàk tel thei a, chi tlêm leh chingal i telh a—a so hlàwk hlàwk i chawh-leh bawrh bawrh khân —ei theihin a hmin chu a ni mai alàwm!” a tih ka la hre reng thìn.

Thil hi a kawnghmang samkhai zàwk hi a lo awm ve vek a; a kalphung hre chiang lova thil tih rèng rèng hi chu a lo phuailuai duh bàkah, hun a heh bìk a ni tih min hriatchiantîr chiang hle a ni.

Photo : MzVision

Awm zèl tùr —

WELCOME!   

Lèn luhna thlàkhlelhawmte   

 

 

Advertisements

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. lawmzuala said, on January 29, 2010 at 11:33 am

    Didini farnu ka nei lo… min hai a ni mai thei… Dawrpui Vengthar product ka ni e..

    • chawnghilh said, on January 29, 2010 at 8:38 pm

      Lunglei-ah sawn 1966 hma lama ka mi hriat, thu thiam tak mai —i hming ang pu hi ka hria a, chu chu i nih takin tiin ka rawn zawt chiang che a ni, a farnu hming leh a pa hming pawh ka rawn tarlan ang kha. Dawrpui vengthar chu ka paltlang ve fo alawm, a lawmawm e. Lo leng fo rawh.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: