Chawnghilh's Blog

Cherry-blossom (Sakura)

Posted in Qualitus : Habitus by chawnghilh on April 7, 2010

 

Japanese-ho chuan SAKURA an ti; Sàp-ho hian “Cherry” an ti ni berin a lang; Mizo-ten ‘Tlaizawng’ kan tih ve mai ka ring deuh! April 1-10 inkâr hi chu a pâr vul zual lai a ni. A hnu chuan a pâr a tìlin, a kung hnuaiah a tla darh leh niai nuai ang a. Chumi hnuah a hnah a rawn chawr zui bawk ang. Kum tluan deuhthàwin a hnah chu a hring hlep hlep zui ang a.

Favàng a rawn nihin —a hnah a rawn eng-sen leh phèt ang a. Chu chu an kum khat chhûnga an mawi nawn lehna hun tawi tè a ni kin ta! Thlasik hmâ chiahin a hnah a tla-kawlh leh ang.

Down-Town-a Potomac lui kam sîr tuak zawng zawng chu Sakura-in a pâr vâr iar uar rih ta. Nikum khân a thla la tùrin ka kal ngial a. Car Parking ka hmu zo lo va. Kuminah ka thianpa nèn tum hnih kan kal thla leh a—car parking kan hmu zo leh chuang lo. Eng pawh ni se, KENWOOD-ah, Washington DC hmun tluka vul mawi a lo awm ve tho bawk va. Nikum khân ka zuk tlawh tawh tho nàin kuminah pawh ka zu tlawh leh ta hial a ni. (University Blvd — Connecticut —  Bradley — River Road — Kenwood). 

Tlawhtu—ramdangmi pawh—an tam hle. Khawi laiah mah Kenwood Neighborhood-a khawsaten Car Parking an remti lo va, hmun  tlêm tèah rei lo tè parking an phal a. Chuta hmanhmawh taka thla ka làk chu tlêm tè den denin ka rawn târlang ve mai a ni e.

Thlawhna rawn tumna tùr hi Ronald Reagan Intl. Airport a ni ve pah reng!

 

WELCOME!   

Lèn luhna thlàkhlelhawmte   

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Jaspi said, on April 30, 2010 at 11:01 pm

    a van han mawi hlawm em em ve le!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: